Gói hộ gia đình | sinh viên

Net 1Plus

 • Tốc độ: 30Mbps
 • 165.000đ/tháng
 • Wifi 4 cổng

Net 2 Plus

 • Tốc độ: 80Mbps
 • 180.000đ/tháng
 • Wifi 4 cổng

Net 3 Plus

 • Tốc độ: 110Mbps
 • 210.000đ/tháng
 • Wifi 4 cổng

Net 4 Plus

 • Tốc độ: 140Mbps
 • 260.000đ/tháng
 • Wifi 4 cổng

Xem thêm các gói khác

QUÁN CÀ PHÊ | HỘ KINH DOANH

SuperNet 2

 • Tốc độ: 50Mbps
 • 245.000đ/tháng
 • 02 HomeWiFi

SuperNet 1

 • Tốc độ: 100Mbps
 • 225.000đ/tháng
 • 02 HomeWiFi

SuperNet 4

 • Tốc độ: 100Mbps
 • 350.000đ/tháng
 • 02 HomeWiFi

SuperNet 5

 • Tốc độ: 200Mbps
 • 535.000đ/tháng
 • 02 HomeWiFi

Xem thêm các gói khác

TIN TỨC- SỰ KIỆN