CÁC DỊCH VỤ NỔI BẬT

Gói Super25

 • Tốc độ: 25Mbps
 • 190.000đ/tháng
 • 01 Wifi 4 cổng

Gói Super 45

 • Tốc độ: 45Mbps
 • 215.000đ/tháng
 • Wifi 4 cổng

Gói Super 60

 • Tốc độ: 60Mbps
 • 245.000đ/tháng
 • 01 Wifi 4 cổng

Gói Super 80

 • Tốc độ: 80Mbps
 • 320.000đ/tháng
 • Wifi 4 cổng