CÁC DỊCH VỤ NỔI BẬT

Home 1

 • Tốc độ: 30Mbps
 • 151.200đ/tháng
 • Wifi 4 cổng

Home 2

 • Tốc độ: 40Mbps
 • 175.200đ/tháng
 • Wifi 4 cổng

Home 3

 • Tốc độ: 50Mbps
 • 207.200đ/tháng
 • Wifi 4 cổng

Home Net

 • Tốc độ: 200Mbps
 • 895.200 đ/tháng
 • Wifi 4 cổng